สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย กรมการขนส่งทางบก
สายตรงขนส่งจังหวัดเลย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย

ขนส่งจังหวัดเลย

แสดงคำถาม

ตั้งคำถาม
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย กรมการขนส่งทางบก
     หัวข้อคำถาม : ตรวจสอบสิทธิรถคันแรก
  รายละเอียดคำถาม : ผมได้ยื่นขอใช้สิทธิคืนเงินรถคันแรกกับสรรพสามิตพื้นที่เลย มีการลงทะเบียนทางเน็ต ซึ่งในระบบบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิกับกรมการขนส่ง ใช้เวลานานไหมคับเพราะได้ยื่นไปนานแล้ว แต่ในระบบยังไม่บอกว่าผ่านหรือไม่
  ชื่อผู้ตั้งคำถาม : สราวุธ
  วันที่ตั้งคำถาม : 9 กรกฏาคม 2556 15:23:54
  จำนวนผู้อ่าน : 580  ครั้ง
    คำตอบ/ข้อแนะนำ
  คำตอบ :

เรียน  คุณสราวุธ
 
       กรณีตรวจสอบสิทธิ์รถคันแรก  เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพสามิต  ค่ะ 

       ขอโทษที่ตอบคำถามล่าช้าค่ะ


  ตอบโดย : kapook
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  วันที่ตอบ : 12 กรกฏาคม 2556 12:21:27